این پاکت های شیک و به صرفه در دو سایز 20*30 و 22*32 عرضه می شود….
در سایز کوچک یک عدد ابمیوه و یک عدد کیک به همراه یک میوه جا می شود
درسایزبزرگتر میتوان تعداد میوه هارا اضافی کرد
تعداد در هر کیلوگرم از سایز کوچک 73عدد و سایز بزرگتر60 عدد می باشد

هیچ محصولی یافت نشد.